Nasz głos

Zapraszamy do kontaktu

Krajowa Izba Nauczycieli będzie wypowiadać się w sprawach dotyczących nauczycieli. Będzie opiniować akty prawne, zajmować stanowiska we wszystkich ważnych dla nas sprawach. Zamierzamy zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i instytucji Unii Europejskiej zajmujących się sprawami edukacji umieszczenie KIN na liście podmiotów, które opiniują akty prawne.
Jeżeli uważacie, że głos Krajowej Izby Nauczycieli jest ważny w sprawach, które dotyczą Waszej Pracy prosimy o kontakt.