Izba naukowa

Kto może zostać członkiem NIK?

Izba Naukowa jest organem doradczym Krajowej Izby Nauczycieli. Zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki, których zainteresowania i kierunek badań dotyczą szeroko rozumianej edukacji do współpracy.
Chcemy korzystać z dorobku zawodowego zarówno praktyków, jak i badaczy zjawisk edukacyjnych. Członkiem Izby Naukowej może zostać każda osoba, która posiada stopień naukowy i prowadzi badania lub działalność naukową w obszarze edukacji.