Krajowa

Izba Nauczycieli

Działalność na rzecz rozwoju edukacji

Stworzyliśmy Krajową Izbę Nauczycieli (KIN), aby zadbać o prestiż zawodu nauczyciela i wysoką jakość edukacji w Polsce. Jest to oddolna, niekomercyjna inicjatywa nauczycieli, której głównym celem jest wspieranie działalności na rzecz rozwoju edukacji, w tym udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemu edukacji w Polsce i opiniowaniu aktów prawnych.

W związku z brakiem gwarantowanego ustawowo samorządu zawodowego nauczycieli podjęliśmy działania, które pozwolą stworzyć ogólnopolskie forum reprezentujące środowisko nauczycieli na wzór izby lekarskiej czy izb prawniczych. Formalnie Krajowa Izba Nauczycieli jest fundacją. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zapraszamy

Do izby reprezentantów

Zapraszamy wszystkich pracowników systemu oświaty do Izby Reprezentantów, która działa w ramach Krajowej Izby Nauczycieli i legitymizuje jej działania. W 2019 roku członkostwo w Izbie Reprezentantów nie jest związane z żadnymi kosztami. W 2020 roku planujemy składkę na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby w wysokości 30 PLN rocznie (2,5 PLN miesięcznie).

W związku z dużym zróżnicowaniem zadań w środowisku edukacyjnym chcemy w ramach struktury Krajowej Izby Nauczycieli powołać w przyszłości pracownie tematyczne np.: nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół branżowych, pedagogów i psychologów szkolnych, bibliotekarzy. Jesteśmy otwarci na dyskusję o kształcie KIN.

Krajowa Izba Nauczycieli została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796422.

REGON 38395860500000 

NIP 7272838086

Izba naukowa

Wsparcie merytoryczne Krajowej Izby Nauczycieli zapewnia Izba Naukowa, do której zapraszamy wybitnych przedstawicieli świata nauki Prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski - przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w ostatnim wywiadzie opublikowanym na blogu Oficyny Wydawniczej Impuls stwierdza, że powołanie izby nauczycielskiej za jedyną drogę do uzyskania przez środowisko sprawczości i suwerenności. Nie robi tego państwo - postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce.

Współpraca

Krajowa Izba Nauczycieli nie jest skierowana przeciw innym podmiotom działającym na rzecz edukacji i pracowników oświaty. Nie jesteśmy związkiem zawodowym. Chociaż wspieramy postulaty ekonomiczne i pro - pracownicze uważamy, że nie są one jednak same w sobie wystarczające do dokonania zmian w systemie edukacji. Zapraszamy do współpracy inne podmioty. Z uznaniem patrzymy na zarówno na stowarzyszenia rodziców, jak i kadry zarządzającej np. OSKKO, które od dawna walczy o jakość edukacji.